Scroll to content

Monitorizeаzа si imbunаtаtеstе activitаtilе lеgаtе de mеdiu;
- Stаbilеste mаsurile dе reducеrе а impactului аsuprа mеdiului;
- Rеаlizеаzа auditul intern pe probleme de mаnаgemеnt dе mеdiu;
- Idеntifica aspеctele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma;
- Pregateste documentatiile necesare si asigura obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
- Colecteaza datele necesare intocmirii declaratiilor catre Fondul pentru Mediu
- Completeaza si transmite declaratiile catre Fondul de Mediu
- Gestioneaza actele normative de mediu;
- Elaboreaza programul de management de mediu;
- Monitorizeaza factorii de mediu (apa/ aer/ sol) si intocmeste grafice pentru prelevare probe;
- Coordoneaza procesul de instruire in domeniul mediului;
- Monitorizarea factorilor de mediu
-Mentine relatia cu autoritatile si participa la inspectiile efectuate de catre acestea
-Sustine auditurile de certificare ISO 14001
-Urmareste modul de utilizare al substantelor in procesul de productie
-Urmareste trasabilitatea deseurilor
-Transmite raportari catre autoritati

Sau, cunoști pe cineva care s-ar potrivi? Informează-i!

Romania Brasov Service Center - RBD

Strada Bucegi 8
500053 Brașov Direcții View page

Cultura și Mediul de lucru

Toate eforturile noastre sunt pentru salvarea cât mai multor vieți și prevenirea rănirilor grave cauzate de accidente. Ne concentrăm în permanență pe calitate produselor, sporirea încrederii și protecției clienților noștri, stabilitate și dezvoltare pentru investitorii și colegii noștri cât și pentru a fi sustenabili și a câștiga încrederea comunitaților în care suntem. 

 

Teamtailor

Sistemul de urmărire a candidatului de la Teamtailor