Înapoi la Date & Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Termeni generali de utilizare
Utilizarea Sistemului de recrutare online Autoliv (denumit colectiv „Sistemul de recrutare”) este permisă doar în scopuri legitime. Utilizatorilor nu li se permite încălcarea drepturilor Autoliv sau ale părților terțe și nu li se permite difuzarea de conținut ilegal sau nesigur. Fiecare utilizator răspunde de conținutul introdus sau încărcat în Sistemul de recrutare. Utilizatorii vor lua măsurile adecvate pentru a-și proteja parolele împotriva accesării neautorizate. Autoliv își păstrează dreptul de a trage utilizatorii la răspundere pentru orice daune suportate de Autoliv din cauza folosirii necorespunzătoare a Sistemului de recrutare de către utilizator, în măsura permisă de legea aplicabilă.
Prin prezenta, utilizatorii sunt de acord că toate comunicările referitoare la utilizarea Sistemului de recrutare le pot fi transmise pe e-mail, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege. Autoliv poate să elimine conținutul ilegal fără a contacta utilizatorul în prealabil. În aceste cazuri, Autoliv își rezervă, de asemenea, dreptul de a emite o interdicție temporară sau pe o perioadă nedeterminată cu privire la utilizare. Utilizatorii vor fi informați imediat referitor la aceste măsuri. Acest lucru nu justifică nicio solicitare de rambursare din partea utilizatorilor. În cazul în care Autoliv ia cunoștință de o acțiune ilegală a utilizatorilor sau dacă Autoliv este informată cu privire la o acțiune presupus ilegală a utilizatorului sau a unor părți terțe, Autoliv poate, în limitele reglementărilor legale, să furnizeze date referitoare la persoane agențiilor de aplicare a legii și autorităților de reglementare. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu vor utiliza Sistemul de recrutare fără aprobarea părinților sau a tutorelui legal.

Sistemul de recrutare Autoliv - Termeni privind confidențialitatea și protecția datelor
Confidențialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Politica de confidențialitate este concepută pentru a vă ajuta să înțelegeți modul în care colectăm și utilizăm informațiile identificabile personal („datele cu caracter personal”) pe care ni le furnizați și pentru a vă sprijini în luarea unor decizii în cunoștință de cauză la utilizarea Sistemului de recrutare.

Colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal pe care le colectăm în Sistemul de recrutare pot să includă numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, competențele și calificările profesionale, precum și orice alte informații pe care ni le furnizați în curriculum vitae sau alte date pe care le introduceți. Nu vă solicităm în mod activ furnizarea de date cu caracter sensibil, precum date medicale, apartenența la sindicat sau orice alte date cu caracter personal considerate sensibile conform legilor relevante privind protecția datelor.

În scopul furnizării informațiilor și a securității datelor legate de acest serviciu, colectăm date suplimentare privind conexiunile dvs. (cum ar fi: adresa IP, acțiunile utilizatorilor și ora aferentă acestora). Este posibil să vi se solicite furnizarea anumitor date cu caracter personal pentru crearea contului dumneavoastră în Sistemul de recrutare. În cazul în care utilizați o conectare terță pentru crearea contului dumneavoastră (de ex. LinkedIn Connect) sau dacă vă conectați cu noi într-un alt mod, este posibil să primim anumite informații despre dumneavoastră din sursa respectivă, în baza setărilor de înregistrare și de confidențialitate pe care le-ați stabilit pentru serviciile respective.

 

Scopul prelucrării
Autoliv poate folosi informațiile pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră pentru a vă răspunde întrebărilor, pentru a vă evalua candidatura la un post, pentru a preveni activitățile frauduloase, pentru a vă furniza servicii, pentru a vă contacta și a vă transmite informații sau pentru a cerceta sau trata anumite probleme, precum și pentru a îmbunătăți securitatea, modul de utilizare și operațiunile Sistemului de recrutare. Candidaturile nesolicitate vor fi comparate cu posturile noastre libere. În cazul în care profilul dumneavoastră corespunde unui post vacant, Autoliv vă va contacta. Eventualele adaptări în scopul prelucrării vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră și vor necesita consimțământul dumneavoastră explicit.

Partajarea de date
Autoliv este un grup de companii care își desfășoară activitatea pe plan global, aflându-se în peste 25 de țări. Pentru a asigura furnizarea acestui serviciu către dumneavoastră, datele dumneavoastră pot fi transferate în cadrul grupului de companii către specialistul sau filialele corespunzătoare. În scopurile specificate mai sus și pentru a vă furniza acest serviciu în mod eficient, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, prestatorilor noștri de servicii, dacă respectiva prezentare de informații le oferă acestora posibilitatea de a îndeplini o funcție comercială, profesională sau de asistență tehnică pentru noi. Acestor terțe părți pot să li se aplice politici suplimentare de protecție a datelor.

Securitatea datelor
Autoliv a implementat măsuri de control pentru a proteja în mod corespunzător datele dumneavoastră cu caracter personal. Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele. Autoliv se asigură că, în cadrul grupului de companii, tratăm cu foarte mare seriozitate protecția datelor dumneavoastră și deținem măsuri de securitate adaptate pe plan global, care limitează accesul la datele dumneavoastră doar în scopurile specificate mai sus și la personalul care necesită accesul respectiv. Datele dumneavoastră vor fi criptate în tranzit. În cazul în care datele dumneavoastră sunt transferate într-o țară care nu asigură drepturile de confidențialitate corespunzătoare conform Uniunii Europene, Autoliv va pune în aplicare măsuri de control pentru a asigura respectarea corespunzătoare a drepturilor dumneavoastră în ceea ce privește protecția datelor. Același lucru se aplică în cazul tuturor părților terțe implicate în prelucrarea datelor dumneavoastră.

Păstrarea datelor
Datele cu caracter personal introduse prin acest serviciu vor fi păstrate doar pe perioada considerată necesară pentru îndeplinirea scopului lor, conform perioadei de păstrare aplicabile, în funcție de solicitarea înaintată sau de contul de pe platforma de socializare care a fost conectat la platforma de recrutare.

 În urma expirării perioadei de păstrare aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi anonimizate în scopuri statistice.

Drepturile dumneavoastră

La cerere și în conformitate cu legislația aplicabilă, vă vom furniza informații referitoare la stocarea datelor cu caracter personal care vă privesc.

Puteți accesa, edita sau rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal sau puteți solicita o copie a datelor dumneavoastră direct în cadrul Sistemului de recrutare.

Puteți șterge candidatura (candidaturile) dumneavoastră și documentele încărcate de dumneavoastră, folosind funcționalitatea existentă în contul dumneavoastră. Cu toate acestea, pentru o anonimizare completă înainte de trecerea perioadei obișnuite de păstrare a datelor, vă rugăm să ne contactați la ALV-DataPrivacy@autoliv.com. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că anumite date sunt esențiale pentru funcționarea corespunzătoare a serviciilor furnizate și că este posibil ca acestea să nu mai fie funcționale fără ele.

De asemenea, vă puteți exercita drepturile menționate mai sus, precum și: dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră într-un format care poate fi citit automat sau dreptul de a vă retrage consimțământul, contactând responsabilul cu protecția datelor din cadrul Autoliv la ALV-DataPrivacy@autoliv.com.

Aveți dreptul de a înainta o reclamație referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal direct către Autoliv la ALV-DataPrivacy@autoliv.com sau către autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.

Pentru nelămuriri sau întrebări legate de drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul Autoliv, la adresele specificate mai jos:
alv-dataprivacy@autoliv.com.

Operatorul de date
Operatorul de date pentru datele cu caracter personal prelucrate este societatea Autoliv angajatoare.

Actualizarea Termenilor de utilizare și a Politicii privind confidențialitatea datelor
Ne dorim să ne îmbunătățim în permanență politicile și să le revizuim în mod regulat. Politica a fost modificată ultima oară în luna martie a anului 2019. În cazul în care aducem modificări termenilor sau condițiilor sau politicii de confidențialitate, modificările vor fi anunțate pe acest site web. Vă rugăm să consultați această pagină înainte de a continua utilizarea site-ului.

Teamtailor

Site de cariere de la Teamtailor